Polityka

Polityka prywatności Serwisu Bo5.pl
W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych przez Ciebie danych osobowych,
przedstawiamy informacje w jaki sposób wykorzystujemy je w naszym Serwisie.
I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu
Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w czasie rejestracji oraz korzystania z
Serwisu Bo5.pl są przetwarzane przez jego właściciela. Ochrona danych odbywa się zgodnie
z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dokonując rejestracji tworzysz konto dostępowe do istniejącego profilu gracza, który
może być założony przez Ciebie w Serwisie, utworzony przez Klub/Organizatora (któremu
wcześniej podałeś dane osobowe), bądź zaimportowany z publicznie dostępnych źródeł,
takich jak np. ranking PFS, i połączony przez Ciebie z kontem dostępowym. Tworząc konto
dostępowe oświadczasz, że ukończyłeś 15 lat lub robisz to za wiedzą i wyraźną zgodą
rodzica/opiekuna.
Poprzez rejestrację udostępniasz nam dane osobowe, które są przetwarzane:
1. w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych w Serwisie, takich jak np.:
prowadzenie rozgrywek ligowych, turniejów, profilu gracza, obsługa rezerwacji kortów,
zajęć lub innych usług z wykorzystaniem systemu „Best of Five”;
2. w celu prowadzenia publicznych, internetowych i aktualizowanych na bieżąco rankingów i
porównań graczy, drużyn, klubów itd.;
3. w celu informowania Cię drogą elektroniczną, a więc poprzez adres e-mail, telefonicznie
poprzez wiadomości SMS lub poprzez powiadomienia o zaistniałych zmianach
dotyczących wydarzeń, w których bierzesz udział, takich jak ligi i turnieje, przekazywania
informacji związanych z rezerwacją kortów, a także przekazywania innych informacji od
Klubu/Organizatora lub administratora Serwisu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak, uniemożliwi nam
niestety świadczenie Ci niektórych usług oraz korzystanie z niektórych możliwości jakie daje
Serwis.
Zbieramy i przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:
1. monitorowanie Twojej aktywności w Serwisie (statystyki użytkowania);
2. dopasowywanie proponowanych wydarzeń/graczy/trenerów/usług zgodnie z Twoją
lokalizacją;
3. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego;
4. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności systemu, poprawy
działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb;
5. organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których
bierzesz udział jako użytkownik Serwisu;
6. prowadzenie analiz statystycznych;
7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 
 

II. Prawa jakie Ci przysługują
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem biuro+policy@bo5.pl
z konta pocztowego zarejestrowanego w Serwisie. Przypominamy jednak, że usunięcie konta
w Serwisie, uniemożliwi Ci niestety korzystanie z części usług oferowanych w Serwisie, a
także spowoduje utratę danych archiwalnych.
III. Kto ma dostęp do Twoich danych
Do Twoich danych osobowych ma dostęp Klub/Organizator, w którym rozgrywasz
mecze, ligi i turnieje lub dokonujesz rezerwacji kortów oraz organizatorzy (tacy jak np.: Polska
Federacja Squasha czy Szczeciński Squash Amatorski), którzy to również mogą przekazywać
nam Twoje dane w celu prowadzenia rankingów oraz prowadzenia lig i turniejów z
wykorzystaniem systemu „Best of Five”.
Uzyskane od Ciebie dane osobowe nie sprzedawane, udostępniane ani
przekazywane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem Klubu/Organizatora oraz innych
organizatorów (w szczególności takich jak PFS czy SSA), a także zaufanych podmiotów
wspierających nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takich, które zapewniają
usługi hostingowe, płatnicze czy komunikacji e-mail/powiadomienia/SMS, chyba że z jakiejś
przyczyny wymagać będą tego przepisy prawa.
Dane gracza: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, kraj oraz numery licencji
mogą zostać wprowadzone przez organizatorów wydarzeń realizowanych w systemie „Best of
Five”. Dane te mają na celu umożliwienie identyfikacji gracza, zarówno przez organizatorów
(odpowiednia pozycja rankingowa niezbędna do rozstawienia) oraz przeciwników (historia
rozgrywek, bilans h2h itd.). Dane te (poza szczegółową datą urodzenia) są publiczne dla
każdego użytkownika systemu. Mogą być widoczne na stronach rankingowych takich jak
bo5.pl/ranking/pfs oraz w szczególności na portalu gracz.squasha.pl, gdzie znajdują się
również dane archiwalne wraz z historią rozgrywek. Możesz jednak w opcjach profilu
zarządzać widocznością niektórych danych, przykładowo ukrywając rok urodzenia.
Dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, podane przez Ciebie podczas
rejestracji lub podczas późniejszego korzystania z Serwisu, nie są dostępne publicznie. Są
jednak udostępniane organizatorom wydarzeń, na które zapisałeś się sam (przez stronę
internetową, Facebook, SMS, aplikację mobilną) lub u których dokonałeś rezerwacji kortu – jest
to niezbędne w celu realizacji usług. Jedynym wyjątkiem są ligi umawiane, w których gracze
udostępniają swój numer telefonu – w takim wypadku ich numery telefonów są widoczne dla
innych graczy biorących udział w takiej lidze (użytkownicy spoza tego grona ich nie widzą).
IV. Bezpieczeństwo danych
Właściciel Serwisu korzysta z zewnętrznych usług hostingowych, aby zapewnić
należyte bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosowane są najnowsze technologie
mające na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystaniu Twoich danych, ich przypadkowej

 
 

utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu. Dokładamy staranności, by Twoje dane były
przetwarzane jedynie zgodnie z celami w jakich zostały przez nas zebrane.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące
ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia
nadane przez administratora danych.
V. Pliki cookie
Serwis korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczek”), które stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
Serwisu. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. To
dzięki nim m. in. możliwe jest zapamiętanie danych logowania. Pliki te nie zawierają danych
identyfikujących tożsamość oraz nie są niebezpieczne dla Twojego urządzenia.
Używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Te pierwsze
przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z Serwisu, stałe natomiast
przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików
cookie w urządzeniach użytkownika. Możliwe jest dokonanie zmian w tym zakresie,
korzystając z ustawień przeglądarki. Ograniczenie wykorzystania plików cookie może jednak
uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające
na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim
urządzeniu.
VI. Informacje końcowe
Właścicielem Serwisu Bo5.pl jest firma 4PROWEB z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Skałecznej 1, NIP 8942874424, REGON 020325092. Kontakt e-mail: biuro+policy@bo5.pl
Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności publikowane są na tej stronie.
Ostatnia aktualizacja: 8.04.2022 r.